Ett frikommando är ett kommando, som t.ex. spring och lek, som används för att visa din hund att träningen är avslutat. När momentet ni tränar är avslutat ges frikommandot för…

Ett frikommando är ett kommando, som t.ex. spring och lek, som används för att visa din hund att träningen är avslutat. När momentet ni tränar är avslutat ges frikommandot för att hunden skall veta att den är fri från övningen. Detta är mycket användbart för att hunden konsekvent ska veta att den ska lyssna tills frikommandot kommer. För att ge ett exempel. Om du ber hunden att stanna vill du att den skall stanna tills du säger att det är ok att den gör något annat. Om du någon gång tar längre tid på dig, när du t.ex. går in i en affär, så vill du inte att din hund ska ta initiativet själv och avbryta övningen.