När vi använder oss av belöning till våra hundar så tränar vi med positiv förstärkning. Detta betyder att vi belönar hunden när den har gjort rätt och den lär sig…

När vi använder oss av belöning till våra hundar så tränar vi med positiv förstärkning. Detta betyder att vi belönar hunden när den har gjort rätt och den lär sig på så sätt vilka beteenden som är värda att upprepa. Var noga med att belöna i rätt tillfälle. Just i det ögonblick som hunden utför ett önskat beteende så var snabb med belöningen. För att lättare hinna belöna vid rätt tidpunk är klickerträning ett bra alternativ. Det underlättar även om du lär din hund vad bra betyder. På så sätt kan du vara snabb i rösten när hunden gör rätt och sedan kommer själva belöningen. Lär in detta genom att förknippa t.ex. ordet bra med något gott godis. På det viset kommer hunden att tänka på det goda när han hör ordet bra.

Tänk också på att inte visa belöningen innan, när du har lärt in ett moment, och ber din hund utföra det. Om du visar belöningen redan innan blir det lätt att din hund lyder belöningen istället för dig. Låt belöningen därmed komma när din hund väl utfört momentet. Du vill inte bli för beroende av att t.ex. alltid ha godis med dig. Vad händer när du glömt att ta med dig godiset och hunden är van vid att lyssna på det och inte på dig? Om du belönar hunden på flera olika sätt och efter prestationen så kommer hunden att lyssna på dig bättre för det är du som sedan lämnar ut något roligt. Variera gärna belöningen med vad din hund uppskattar. Detta kan variera från hund till hund. Belöning kan vara allt från mys, mjuka godisar, hårda godisar, boll, favoritleksak eller en lekstund. När du belönar med enbart rösten så tänk på att hunden lyssnar på tonfallet. En ljus och glad röst visar att du är nöjd. Genom att variera belöningarna kommer din hund tycka att det är ännu mer spännande att genomföra det du vill då den inte vet vilken belöning som väntar. På detta sätt höjer vi hundens förväntningar. Tänk på om du belönar med godis att detta skall endast visa att du är nöjd med vad hunden utfört. Du ska inte föda hunden med belöningen. Belöningen behöver inte vara större än en ärta för att hunden skall bli glad.  Tänk även på att vilken form av belöning du ger ska fungera med övningen i sig. Att t.ex. träna sin hund att lägga sig och ta det lugnt och sedan belöna med bus och lek motverkar sitt syfte.

Du ska heller aldrig bestraffa din hund under själva inlärningen. Bestraffning lär hunden vad som den absolut inte får göra och inte vad du vill att den ska göra. Det är lätt att bestraffa hunden genom att omedvetet säga ett starkt nej om hunden inte förstår övningen eller gör fel. Det är dubbelt så effektivt att ignorera när hunden gör fel och sedan belöna när hunden gör som du vill.