Tänk på att stress kan bero på både överstimulering och understimulering av din hund. När din hund blir stressad så frigörs hormoner i hundens kropp så som bland annat adrenalin…

Tänk på att stress kan bero på både överstimulering och understimulering av din hund. När din hund blir stressad så frigörs hormoner i hundens kropp så som bland annat adrenalin och cortisol. Ibland förstår tyvärr inte alla ägare vad hunden behöver och låter den gå understimulerad. Olika raser behöver olika mycket stimulering så en huvudregel är att köpa hund efter egenskap och inte efter utseende. Tänk efter hur mycket tid du har för att tillgodose din hunds behov. Överstimulering leder på samma sätt som understimulering till stress. Om hunden utsätts för överstimulerande förhållanden för ofta och för länge blir den onekligen stressad.